Nový Renault CLIO

Designed for livingReprezentatívny príklad platí pri financovaní Fair lízing pre verziu Life SCe 65: Pri financovanej hodnote 4 925,00 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0 % a s havarijným poistením 155,65 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 9,6 %. Celková čiastka s havarijným poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 5 664,66 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH. Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Nový Renault CLIO: spotreba 3,6 – 5,2 (l/100 km), emisie CO2 94 – 118 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných na homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.