bezpečnosť

to najlepšie z bezpečnostiMEGANE E-TECH 100% ELECTRIC
Renault Megane E-Tech 100% electric ‒ upozornenie na premávku za vozidlom pri parkovaní

rear cross traffic alert

Systém vás upozorní na prichádzajúce vozidlá pri cúvaní. Naviac je schopný detegovať aj chodcov, aby ste mohli bezpečne opustiť vaše parkovacie miesto. 

Renault Megane E-Tech 100% electric ‒ varovanie systému sledovania mŕtveho uhla

systém sledovania mŕtveho uhla s aktívnou korekciou jazdnej dráhy

Systém sleduje priestor v mŕtvom uhle a rozsvieti kontrolku, ak sa v ňom vyskytuje iné vozidlo. Pokiaľ zaznamená, že chcete svoj jazdný pruh opustiť, upraví vašu jazdnú dráhu tak, aby nedošlo ku kolízii.  

a omnoho viac...

Renault Megane E-Tech 100% electric ‒ zadné automatické núdzové brzdenie

automatické núdzové brzdenie pri cúvaní

Ak sa pri cúvaní objaví vzadu prekážka, vozidlo automaticky zabrzdí.

Renault Megane E-Tech 100% electric ‒ upozornenie na vzdialenosť

safe distance warning system

Snímač v prednej časti vozidla vypočíta bezpečnú vzdialenosť od vozidla pred vami. Ak hrozí nebezpečenstvo zrážky, systém spusti zvukové a vizuálne upozornenie. 

Renault Megane E-Tech 100% electric ‒ asistent na udržanie jazdného pruhu

systém aktívnej korekcie jazdnej dráhy

Systém sa aktivuje pri rýchlostiach medzi 70 a 160 km/h a vráti vozidlo späť do jazdného pruhu, ak prejdete súvislú alebo prerušovanú čiaru bez použitia smeroviek.  

Renault Megane E-Tech 100% electric ‒ aktívny systém núdzového brzdenia

systém aktívneho núdzového brzdenia s detekciou chodcov a cyklistov

Systém deteguje vozidlá idúce pred vami a v prípade hroziaceho nebezpečia vozidlo zastaví. Taktiež je schopný detegovať chodcov a cyklistov.  

Renault Megane E-Tech 100% electric ‒ varovanie pri opustení jazdného pruhu

systém upozornenia pred opustením jazdného pruhu

Pomocou kamery v čelnom skle za spätným zrkadlom systém rozpozná náhodné prekročenie súvislej alebo prerušovanej čiary a upozorní vodiča. 

Renault Megane  E-Tech 100% electric ‒ aktívny asistent na udržanie jazdného pruhu

systém aktívnej korekcie jazdnej dráhy s núdzovým zastavením

Systém sa aktivuje pri rýchlostiach medzi 70 a 160 km/h a upravuje jazdnú dráhu vozidla, ak ho začne opúšťať bez použitia smeroviek. V prípade hroziacej kolízie aktivuje núdzové zastavenie. 

Renault Megane E-Tech 100% electric ‒ varovanie systému sledovania mŕtveho uhla

systém sledovania mŕtveho uhla s aktívnou korekciou jazdnej dráhy

Aktivuje sa od rýchlosti 15 km/h a pomocou svetelných signálov vás varuje pred vozidlami, ktoré sa nachádzajú mimo vášho zorného poľa. Ak je to potrebné, upraví jazdnú dráhu tak, aby nedošlo ku kolízii. 

Renault Megane E-Tech 100% electric ‒ rozpoznávanie dopravných značiek

rozpoznávanie dopravných značiek

Kamera behom jazdy zisťuje rýchlostné limity a informuje vás o nich na palubnej doske. 

Renault Megane E-Tech 100% electric ‒ rozpoznávanie dopravných značiek s upozornením na rýchlosť

rozpoznávanie dopravných značiek s upozornením pri prekročení povolenej rýchlosti

Kamera v hornej časti čelného skla sníma rýchlostné limity po celú dobu jazdy a v prípade prekročenia rýchlosti vás upozorní na palubnej doske.