Konfigurátor

SCENIC E-TECH 100% ELEKTRICKÝ

Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o. V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Všetky ceny a údaje sú len informatívne a nezaväzujú žiadnu zo zmluvných strán k uzavretiu zmluvy. Pokiaľ máte záujem zakúpiť produkt alebo službu, je nutné uzavrieť písomnú zmluvu s podpisom jednajúcich osôb. Konkrétnu ponuku vždy konzultujte s predajcom Renault. Renault Slovensko, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť ceny, príslušné špecifikácie a príslušenstvo bez konzultácie. Zmluvná záruka Renault 5 rokov alebo 100 000 km (podľa toho, ktorá z podmienok nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.

 

Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú zmerané podľa metodiky stanovenej podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pri homologizácií vozidla a slúžia k porovnávaniu vozidiel v daných parametroch a rovnakých podmienkach. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, poveternostných podmienok a profilu trasy.

 

Vývoj krivky nabíjacieho výkonu:

 

U elektrických vozidiel všeobecne platí, že nabíjanie batérie jednosmerným prúdom nie je lineárne:

 

  • Maximálny výkon prijímaný batériou sa znižuje v závislosti od stavu nabitia batérie. Čím vyššie je % nabitia batérie, tým nižší je výkon nabíjania. Nabíjaniu jednosmerným prúdom dávajte prednosť v rozmedzí 15 až 80 % nabitia batérie.
  • Priamy vplyv na výkon nabíjania má taktiež vonkajšia teplota (neplatí pre špeciálne systémy určené na predohrev batérie). Čím je vonkajšia teplota nižšia, tým nižší je výkon nabíjania, aby bola zaistená ochrana komponentov vozidla.

 

Cenníková cena je platná za predpokladu, že nenastane podstatna zmena okolností. RSK si vyhradzuje právo s ohľadom na podstatnú zmenu okolností alebo vyššiu moc, pokiaľ by nastali, objednávky neprijímať, alebo upraviť ponuku v prípade zmien modelov, verzií, konfigurácie modelov, výbav, opcií, modelového roku, emisnej normy , katalógovej ceny či prípadne obchodnej akcie.