Technológia Renault vyvinutá v spolupráci s hasičmi

Inovácie Renault na uľahčenie zásahu záchranných zložiek prvej pomoci.

Bezpečnosť elektrických vozidiel Renault

Elektrické vozidlo je potenciálne menej náchylné na požiar ako spaľovací motor (menej kvapalín, menej vysoko horľavých komponentov atď.). Batérie elektrických vozidiel Renault sú mimoriadne bezpečné, čo výrazne znižuje riziko požiaru.

SPOLUPRÁCA ZNAČKY RENAULT S HASIČMI​

Spolupráca medzi Renault a hasičmi, ktorá sa začala v roku 2010, sa časom rozvinula. Objavili sa najmä nové technológie, ktoré majú uľahčiť prácu záchranných zložiek prvej pomoci a skrátiť čas zásahu.

uľahčenie zásahov

Vďaka tejto spolupráci sa rozšírilo používanie inovatívnych systémov (Fireman Access, QRescue od spoločnosti Renault), ktoré uľahčujú prácu hasičov a šetria drahocenný čas záchranárov a obetí v prípade nehody.

Fireman Access

Fireman Access ‒ Renault

Fireman Access v skratke

Aj keď sú vysokonapäťové batérie vozidiel Renault navrhnuté tak, aby zabránili vzniku požiaru – počas bežného používania aj v prípade nehody – sa požiar, ktorý vznikol z vonkajších príčin, môže rozšíriť na batériu. Funkcia Fireman Access sa dá použiť na uhasenie v priebehu niekoľkých minút, takže hasiči môžu rovno vyraziť na ďalší výjazd.

ako funguje funkcia Fireman Access?

Ide o bezpečnostný systém na zaplavenie batérie elektrického alebo plug-in hybridného vozidla v prípade požiaru. Kovový ochranný disk utesňuje batériu počas celej jej životnosti a zabezpečuje vodotesnosť potrebnú na každodenné používanie. Ak je požiar založený úmyselne, praskne pod tlakom vysokotlakového prúdu vody nasmerovaného hasičmi a voda sa dostane do batérie.

Výhody funkcie Fireman Access ‒ Renault

aké sú výhody pre hasičov?

Čas zásahu sa skrátil z niekoľkých hodín na maximálne desať minút. Šetrí vodu a čas! 

SD Switch

SD Switch ‒ Renault

SD Switch v skratke

SD Switch je mechanický vypínač, ktorý odpojí batériu od elektrického obvodu. Hoci sú naše vysokonapäťové batérie navrhnuté tak, aby sa v prípade nehody prepli do elektrického bezpečnostného režimu, odporúčame hasičom, aby v prípade prudkého nárazu použili SD Switch, ktorý zaručí absolútnu elektrickú bezpečnosť.

ako to funguje?

SD Switch funguje ako poistka pri napätí 400 až 600 V (v porovnaní s 230 V v domácej sieti). Okamžite odpojí batériu od vysokonapäťového elektrického obvodu. 

Výhody SD Switch ‒ Renault

aké sú výhody pre hasičov?

SD Switch umožňuje hasičom, ktorí pracujú s elektrickým alebo plug-in hybridným vozidlom, vykonávať záchranné práce úplne bezpečne. Renault organizuje školenia pre záchranné služby o tom, ako ho správne používať.

virtuálna realita v službách hasičov

Alt Image C29

virtuálna realita, optimalizácia činností hasičov

Virtuálna realita pomáha hasičom uľahčiť prácu tým, že simuluje skutočné scenáre. Pomocou náhlavných súprav a imerzívnych miestností si môžu precvičovať gestá a postoje, aby lepšie spoznali a predvídali zranenia.

objavte tiež

bojovníci s časom ‒ Renault a hasiči

bojovníci s časom ‒ spolupráca Renault a hasičov

asistenčné systémy pre vodiča ‒ bezpečnosť automobilov ‒ Renault

pokročilé asistenčné systémy vodiča