Hlavné výhody poistenia Renault

  • Poistenie finančnej straty GAP
  • Minimalizácia vplyvu škodovej udalosti na klienta
  • Asistenčná služba pri vzniku poistnej udalosti
  • Úspora času pri riešení poistnej udalosti v autorizovanej sieti Domovského servisu (konkrétny dealer Renault vybraný klientom pri podpise poistnej zmluvy)