Hlavné prednosti poistenia Renault

  • Poistenie GAP
  • Minimalizácia vplyvu škodovej udalosti na klienta
  • Asistenčná služba pri vzniku poistnej udalosti
  • Úspora času pri riešení poistnej udalosti v autorizovanej sieti Domovského servisu (konkrétní dealer Renault vybraný klientem při podpisu pojistné smlouvy)