Service Pack je balíčkom obsahujúcim predplatený servis pre vozidlá Renault. Pokrýva všetky náklady na výrobcom stanovený rozsah predpísanej údržby v čase podľa najazdených kilometrov. Jedná sa najmä o náklady spojené s:

  • vykonaním predpísanej servisnej prehliadky,
  • výmenou oleja,
  • výmenou olejového filtra,
  • kabínového filtra,
  • vzduchový filter,
  • palivový filter,
  • zapaľovacích sviečok,
  • brzdovej kvapaliny,
  • chladiacej kvapaliny výmeny rozvodov.

Konkrétny rozsah plnenia je odvodený od konkrétnej motorizácie, modelu, veku vozidla a počtu najazdených kilometrov. Presný rozsah zistíte z dokumentácie k novému vozidlu. S použitím balíčka Service Pack máte istotu použitia originálnych náhradných dielov.

Zákazník je oprávnený uplatniť poskytovanie dohodnutých servisných služieb len na území Slovenskej republiky. Asistenčné služby sú poskytované na území Slovenskej republiky aj v zahraničí. Detailné znenie produktu RENAULT SERVICE PACK je obsiahnuté vo všeobecných podmienkach RENAULT SERVICE PACK, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.