Konfigurátor

MEGANE R.S

 • R.S.

  Už od 31 990 €
  Základne prvky výbavy
  • Podvozok Sport
  • Systém 4Control so 4 aktívne riadenými kolesami
  • Športové sedadlá R.S. s integ. hlav. opier., sed. vodiča a spol. man. nast. v 6 smeroch
  • Disky kolies z ľahkej zliatiny 18"
  • ...
 • R.S. Trophy

  Už od 35 990 €
  Základné prvky oproti predchádzajúcej verzii +
  • Podvozok Cup
  • Samosvorný diferenciál
  • Dvojmateriálové brzdy
  • R.S. Monitor (komplexný systém palubnej telemetrie)
  • ...

Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o. V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Všetky ceny a údaje sú len informatívne a nezaväzujú žiadnu zo zmluvých strán k uzavretiu zmluvy. Pokiaľ máte záujem zakúpiť produkt alebo službu, je nutné uzavrieť písomnú zmluvu s podpisom jednajúcich osôb. Konkrétnu ponuku vždy konzultujte s predajcom Renault. Renault Slovensko, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť ceny, príslušné špecifikácie a príšlušenstvo bez konzultácie. Zmluvná záruka Renault 5 rokov alebo 100 000 km (podľa toho, ktorá z podmienok nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.


Od septembra 2018 prechádzajú všetky nové vozidlá skúškou podľa protokolu WLTP (nový celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá). Pre lepšie pochopenie bolo stanovené prechodné obdobie, počas ktorého sú hodnoty spotreby paliva a emisie výfukových plynov testované v rámci WLTP spätne prekladané do starého protokolu NEDC (NEDC-BT). Toto prechodné obdobie potrvá do konca roka 2018. Ďalšie informácie nájdete na https://www.renault.sk/renault-svet/nove-predpisy.html