*  Predný airbag na strane spolujazdca je možné odpojiť.

** Odpojte predný airbag spolujazdca, aby ste mohli bezpečne namontovať detskú sedačku proti smeru jazdy.