Zloženie balíka: Gumové koberce Novestra, priečne strešné tyče, vaňa batožinového priestoru

Zloženie balíka: Ťažné zariadenie Labutí krk vrátane kabeláže, gumové koberce Novestra, vaňa batožinového priestoru