Zloženie balíka: Strešná galéria, ťažné zariadenie typ "Labutí krk" vrátane 7-pin kabeláže, gumové koberce Novestra