Technológia Stop & Start

Vďaka tejto technológii a systému rekuperácie energie vo fáze spomaľovania sa motor automaticky prepne do pohotovostného režimu, keď vozidlo stojí, čo znamená, že neuvoľňuje žiadne znečisťujúce emisie. Stlačte pedál spojky a auto opakovane naštartuje takmer okamžite!

S cieľom umožniť časté opakované štartovanie, naši inžinieri posilnili štartér a systém vstrekovania. Zmenili sme veľkosť dolnej časti motora, aby bol schopný vykonať 410 000 štartovacích cyklov (viac ako 300 000 km), takmer sedemkrát viac ako na štandardnom motore bez funkcie Stop & Start!