*Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú merané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných na homologizáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže líšiť od týchto údajov v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, poveternostných podmienok a profilu trasy