Zloženie balíka: Strešná tyč oceľová - 3ks, gumové koberce Novestra predné

Zloženie balíka: Vnútorný strešný nosič, gumové koberce Novestra predné

Zloženie balíka: Ťažné zariadenie s gulovou hlavou vrátane kabeláže, ochrana nákladovej hrany, gumové koberce Novestra predné

Zloženie balíka: Oceľová strešná galéria, manipulačná plošina, zadný rebrík, (len pre vozidlá so zadnými krídlovými dverami)