Záväzky platia pre vozidlá značky Renault u všetkých participujúcich partnerov siete Renault.

  • Odpovedať na Vaše internetové otázky najneskôr do 12 pracovných hodín

  • Zabezpečiť Vám skúšobnú jazdu na Vami vybranom modeli ihneď alebo v dohodnutom termíne

  • Informovať Vás o stave Vašej objednávky až do momentu dodania Vášho nového vozidla

  • Pri každej návšteve servisu Vám odovzdať vozidlo v dohodnutom termíne a dodržať dohodnutú cenu

  • Nefakturovať Vám žiadne servisné úkony, ktoré by boli vykonané bez Vášho súhlasu

  • Poskytnúť Vám sezónne ponuky produktov a služieb a pre vozidlá staršie ako 5 rokov Vám ponúknuť program adaptovaných servisných služieb SERVIS 5+

  • Pri odovzdávaní vozidla po oprave vysvetliť všetky vykonané práce a na Vašu žiadosť Vám ukázať všetky vymenené diely

  • Zabezpečiť Vašu obsluhu kompetentným a kvalifikovaným personálom, ktorý je priebežne školený a certifikovaný v obchodných, diagnostických a opravárenských metódach Renault