Vážení zákazníci a priaznivci značky Renault, s radosťou vám oznamujeme, že od 18.1.2013 poskytuje automobilka Renault vedomá si svojich dosiahnutých pokrokov, ktoré stavajú najnovšie modely tejto značky na vrchol kvality a spoľahlivosti v ich triedach, zmluvnú záruku 5 rokov na osobné vozidlá*.

Tento krok je výrazom našej dôvery v značku Renault a v kvalitu našich vozidiel.

Základné podmienky "5 ročnej záruky Renault"

  • záruka vyprší uplynutím 5-tich rokov od okamihu dodania vozidla zákazníkovi
  • záruka obsahuje komplexnú asistenčnú službu (pomoc na mieste, odťah, hotel, návrat do miesta bydliska, taxi, náhradné vozidlo)

Podrobnosti k záruke vám oznámi váš najbližší predajca alebo naša informačná linka: 800 606 111

* Okrem osobných modelov dodávok KANGOO, TRAFIC a MASTER.