Zvolávacie kampane

Cieľom našich zvolávacích kampaní je chrániť vás skôr, ako sa na vašom vozidle objavia problémy, a to prostredníctvom identifikácie a riešenia všetkých technických problémov u predajcu Renault. 

Krok 1

Zadajte identifikačné číslo vozidla (VIN) a skontrolujte, či sa na vaše vozidlo vzťahuje zvolávacia kampaň.

Krok 2

Dohodnite si stretnutie s predajcom, ktorý vám bezplatne a čo najrýchlejšie skontroluje a v prípade potreby vymení diely, ktorých sa zvolávacia kampaň týka. 

Krok 3

Privezte svoje vozidlo na opravu. Predajca sa o vaše vozidlo postará čo najrýchlejšie.

ZADAJTE IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VÁŠHO VOZIDLA (VIN)

Ak je vaše vozidlo zahrnuté do zvolávacej kampane, môžete sa obrátiť na svojho predajcu.

naša priorita: vaša spokojnosť

Aby bolo možné odpovedať na vašu žiadosť, zhromaždené údaje spracúva spoločnosť Renault SAS a jej schválení členovia siete (spoločne označovaní ako „Renault“) ako spoloční prevádzkovatelia údajov. V súlade s platnými predpismi môžete požiadať o získanie a overenie svojich osobných údajov, ktoré zhromaždila spoločnosť Renault, opravu akýchkoľvek nepresných informácií, odstránenie svojich osobných údajov a export kópie svojich údajov na použitie inde. Môžete tiež kedykoľvek namietať proti používaniu niektorých svojich údajov, najmä na účely obchodného vyhľadávania alebo profilovania, a pozastaviť používanie svojich údajov. Môžete tiež určiť, ako sa má s vašimi údajmi zaobchádzať v prípade úmrtia. Všetky svoje práva môžete uplatniť priamo v spoločnosti Renault SAS zaslaním žiadosti prostredníctvom formulára https://www.renault.fr/vos-droits.html alebo poštou na uvedenú adresu: Renault SAS, Direction juridique – Délégué à la protection des données, 122-122 bis avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt. Ak nedostanete žiadnu odpoveď alebo ak nie ste spokojní s odpoveďou spoločnosti Renault, môžete podať sťažnosť francúzskemu národnému orgánu na ochranu údajov (CNIL).

Máte právo bezplatne sa zaregistrovať do zoznamu používateľov odhlasujúcich odber spoločnosti Bloctel, aby ste už nedostávali nevyžiadané obchodné alebo marketingové hovory.

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si zásady ochrany osobných údajov.