poistenie schopnosti splácať

Pomáhame Vám poistiť Vašu finančnú stabilitu

poistenie schopnosti splácať (CPI)

obrázok interiéru Renault Megane e-tech pre poistenie garantovanej ochrany majetku

poistenie schopnosti splácať (CPI)

Poistenie schopnosti splácať je produkt, ktorým si poistíte vašu schopnosť splácať leasingové alebo/úverové splátky aj v prípade neočakávaných udalostí majúcich vplyv na vašu finančnú situáciu. Poistenie kryje riziká: dlhodobá práceneschopnosť, úplná a trvalá invalidita, strata zamestnania, úmrtie.
 

FAQ

objavte naše dodatočné služby

obrázok stredovej konzoly v Renault Megane E-tech

financovanie

naše riešenie financovania

financujte svoje vozidlo
obrázok megane e-tech pre poistenie vozidla

postup pri dopravnej nehode

Zistite ako postupovať v prípade nehody

viac tu
obrázok Renault Megane E-tech pre rozšírené záruky

Renault Service

predĺžené záruky

zistite viac informácií o našich službách