Záruky

Jazdite s istotou so zárukami Renault.

naše záruky

Záruku Renault získate pri kúpe svojho vozidla

zmluvná záruka Renault

Záruka na akosť vozidla poskytovaná výrobcom v dĺžke až 5 rokov alebo do najazdenia 100.000 / 150.000 km v závislosti na modeli (prvé 2 roky bez obmedzenia počtu najazdených km).

 

Pokrýva bezplatnú opravu alebo výmenu súčiastky v súlade so Záručnými podmienkami Renault.

 

Asistenčné služby 24/7 v prípade nepojazdnosti vozidla spôsobenej náhlou a neočakávanou mechanickou, elektrickou alebo elektronickou závadou, na ktorú sa vzťahuje zmluvná záruka Renault.

 

Konkrétne informácie o dĺžke záručnej doby podľa modelu vozidla nájdete v Predajných a záručných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky a kúpnej zmluvy, alebo sa informujte u svojho autorizovaného predajcu. Spotrebiteľ má zároveň práva z chybného plnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Máte záujem o predĺženie služieb?

záruka na lak – záruka na akosť laku 3 roky

Záruka na lak sa vzťahuje na bezplatné opravy alebo výmeny dielov, na ktorých bola našimi odborníkmi zistená vada laku, v súlade so záručnými podmienkami Renault.


Konkrétne informácie o dĺžke záručnej doby podľa modelu vozidla nájdete v Predajných a záručných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky a kúpnej zmluvy, alebo sa informujte u svojho autorizovaného predajcu. Spotrebiteľ má zároveň práva z chybného plnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.  

záruka na neprehrdzavenie – 12 rokov (6 rokov u modelov Renault Master)

Zmluvná záruka proti korózii bude platná v prípade dodržania antikoróznych prehliadok, vykonávaných najmenej idú za dva roky, zaznamenaných v užívateľskej príručke vášho vozidla, v súlade so záručnými podmienkami Renault.
 

Konkrétne informácie o dĺžke záručnej doby podľa modelu vozidla nájdete v Predajných a záručných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky a kúpnej zmluvy, alebo sa informujte u svojho autorizovaného predajcu. Spotrebiteľ má zároveň práva z chybného plnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.  

záruka na opravy – záruka za akosť opravy 1 rok na diely a prácu

Pokrýva opravy všetkých vozidiel značky Renault a vzťahuje sa na všetky plne alebo čiastočne uhradené opravy vykonané v sieti autorizovaných servisov Renault po dobu jedného roku od prevzatia vozidla z opravy.

 

Spotrebiteľ má taktiež práva z chybného plnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

 
Konkrétne informácie o dĺžke záručnej doby podľa modelu vozidla nájdete v Predajných a záručných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky a kúpnej zmluvy, alebo sa informujte u svojho autorizovaného predajcu. Spotrebiteľ má zároveň práva z chybného plnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.  

zmluvná záruka na trakčné akumulátor

Zmluvná záruka na trakčný akumulátor je poskytovaná výrobcom v dĺžke až 8 rokov alebo do najazdenia 160.000 km (prvé 2 roky bez obmedzenia počtu najazdených km).

 

Konkrétne informácie o dĺžke záručnej doby vozidla nájdete v Predajných a záručných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky a kúpnej zmluvy nového vozidla alebo sa informujte u svojho autorizovaného predajcu.


Spotrebiteľ má tiež práva vyplývajúce z chybného plnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

potrebujete ešte niečo?

S Renault Care Service máte aj…

Záväzky nášho servisu Renault

Renault Care Service

služby na uľahčenie každodenného života

informácie o našich záväzkoch
Ponuka 1 servisu Renault

Renault Care Service

transparentné ceny na servis a údržbu

objavte naše ponuky