Správne zobrazovanie webových stránok:

  • Aktuálna verzia prehliadačov webových stránok – minimálne však Firefox 2, Netscape 9, Opera 9, Internet Explorer 7, Safari a ďalšie moderné prehliadače spĺňajúce normy W3C.
  • Stránka vyžaduje mať zapnutý JavaScript na správne zobrazenie dynamických segmentov.
  • Na správne grafické zobrazenie treba mať aktivované kaskádové štýly (CSS).
  • Na zobrazenie obrázkov je nutné mať zapnuté povolenie ich zobrazovania.
  • Stránka je kódovaná v stredoeurópskom kódovaní (windows-1250).

Prehrávanie videa:

  • Všetky video súbory umiestnené na tomto serveri sú uložené vo formáte Windows Media Player. Ak váš počítač nedokáže prehrať tento formát, je nutné inštalovať Windows Media Player z tejto adresy: INSTALOVAT Windows Media Player 11 (videá možno správne prehrávať už od verzie 9).

Trojrozmerné animácie vozidiel a priestorové fotografie:

  • Všetky animácie s výnimkou doplnkov FLASH vyžadujúcich tento prehrávač sú vytvorené vo formáte QUICK TIME. Prehrávač tohto formátu si môžete inštalovať z tejto stránky: INSTALOVAT Quick Time 7.

Doplnkové animácie a vizualizácie:

  • Časti webových stránok sú vytvorené pomocou technológie FLASH. Na správne zobrazenie týchto dynamických častí stránky je nutné inštalovať prehrávač formátu FLASH. Prehrávač tohto formátu si môžete inštalovať z tejto adresy: INSTALOVAT Flash Player 8.

PDF – Katalógy, cenníky a brožúry

  • Prezentačné segmenty k jednotlivým vozidlám určené na stiahnutie sú vytvorené pomocou formátu PDF. Na prehliadanie vami stiahnutých dokumentov treba mať v prvom rade inštalovaný prehliadač týchto dokumentov Akrobat Reader. Prehliadač v slovenskej verzii si môžete inštalovať z tejto adresy: INSTALOVAT Acrobat Reader 8.