Finančný leasing

Finančný leasing

Austral

Parametre ponuky:

  • Doba splácania 29-84 mesiacov.
  • Akontácia: 10-70 % z ceny vozidla.
  • Predajná cena (zostatková hodnota): 1,20,- EUR s DPH.
  • Poplatok za spracovanie kúpnej zmluvy pri riadnom ukončení: 60,- EUR s DPH (spotrebiteľ).

 

Charakteristika financovania vozidla finančným leasingom:

  • Najrozšírenejšia forma financovania.
  • Majiteľom vozidla je po celú dobu financovania leasingová spoločnosť, klient sa stáva majiteľom až po uhradení poslednej splátky a symbolickej vopred dohodnutej predajnej ceny.
  • Výhodami finančného leasingu sú: rýchly proces schválenia financovania, nižšia náročnosť na požadované doklady klienta pre schvaľovanie financovania v porovnaní s bankovými úvermi, ako aj nižšia administratívna náročnosť.