Operatívny leasing

Operatívny leasing

Clio

Parametre ponuky:

  • Každá ponuka zohľadňuje individuálne požiadavky zákazníka.

 

Charakteristika financovania vozidla operatívnym leasingom:

  • Klient sa nestáva majiteľom vozidla, vozidlo má len v nájme na dohodnutú dobu.
  • Financovanie môže obsahovať aj balíček služieb podľa potrieb a definície klienta (servis vozidla, náhradné pneumatiky, diaľničnú známku, poistenie, tankovacie karty vozidlového parku klienta a ďalšie).
  • Splátka operatívneho leasingu je uznateľný daňový náklad.