POISTENIE GAP

Pre prípad totálnej škody vozidla alebo krádeže

obrázok exteriéru Renault Austral pre dlhodobý operatívny lízing

poistenie finančnej straty (GAP)

Mobilize Poistenie vám vďaka produktom kombinujúcim havarijné poistenie a poistenie finančnej straty GAP ponúka plnú poistnú ochranu, ktorá vás zbaví starostí pri riešení udalostí ako:

  • odcudzenie vozidla, 
  • totálna škoda v prípade havárie alebo zničenie vozidla živelnou udalosťou.

 
Toto poistenie vás chráni pred znížením poistného plnenia súvisiacim s poklesom hodnoty vozidla v čase, lebo kryje rozdiel medzi nadobúdacou cenou vozidla a aktuálne všeobecnou cenou v okamihu tesne pred vznikom poistnej udalosti. Vďaka tomu budete mať dostatok finančných prostriedkov na nákup nového automobilu, t. j. poistné plnenie vo výške 100 % do jedného riadku nadobúdacej ceny vozidla v prvých 3 rokoch.
 

Poistenie finančnej straty GAP ponúkame ako doplnok k havarijnému poisteniu, ako aj - samostatný poistný produkt.

FAQ

Alt Image C29

Ako funguje poistenie finančnej straty (GAP)

Minimálne tri roky od kúpy vozidla vám bude garantované, že v prípade odcudzenia celého vozidla, ak do 30 dní od ohlásenia polícii nedôjde k jeho nájdeniu, a v prípade škody, pri ktorej by náklady na opravu prevýšili všeobecnú cenu vozidla (totálna škoda) vám poisťovňa vyplatí rozdiel medzi obstarávacou a všeobecnou cenou vozidla. Navyše je možné aj poistné krytie spoluúčasti z havarijného poistenia.

 

slovníček pojmov


Obstarávacia cena vozidla = cenníková cena nového motorového vozidla, vrátané vrátane DPH pred poskytnutím zliav a výbavy poskytnutej zdarma. Súčasne predstavuje max. sumu, ktorá bude vyplatená v prípade poistnej udalosti vozidla.
 
Trhová cena = predstavuje aktuálnu trhovú hodnotu vozidla zodpovedajúcu jeho veku a opotrebovaniu, za ktorú možno zaobstarať porovnateľné vozidlo.
 
Totálna škoda = ide o škodu, keď by náklady na opravu vozidla prevýšili trhovú cenu vozidla. Oprava sa v týchto prípadoch nevykonáva.


objavte naše dodatočné služby

obrázok stredovej konzoly v Renault Megane E-tech

financovanie

naše riešenie financovania

financujte svoje vozidlo
obrázok Renault Megane E-tech pre rozšírené záruky

Renault Service

predĺžené záruky

zistite viac informácií o našich službách
obrázok megane e-tech pre poistenie vozidla

postup pri dopravnej nehode

Zistite ako postupovať v prípade nehody

viac tu