Úver

Úver

Optimálne riešenie, pokiaľ vozidlo chcete vlastniť už od začiatku vašej zmluvy o financovanie. 

O financování
 • Účelový úver poskytnutý klientovi na obstaranie vozidla na základe uzatvorenej úverovej zmluvy.

 • Poskytovateľ úveru (Mobilize Financial Services) prevádza finančné prostriedky priamo na účet predajcu.

 • Ako držiteľ je v technickom preukaze uvedený klient, ktorý vozidlo tiež odpisuje.

 • Daňovo uznateľným nákladom pre klienta sú odpisy a výška úroku.
  Podnikateľ alebo firma (platca DPH) má nárok na odpočet DPH z celej ceny vozidla (pri splnení zákonných podmienok).

 • Financovanie kúpy vozidla prostredníctvom úveru je oslobodené od DPH.

 • Úver je určený pre podnikateľov aj firmy.

 • Pri tomto type tzv. lineárneho úveru platí klient každý mesiac pravidelné fixné splátky.
   

FAQ