POMOC PRI PORUCHE A NEHODE

RENAULT ASSISTANCE: 0800 166 166


(zo zahraničia volajte +421 216 166)


Asistenčná služba je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni a zaistí smerovanie vášho vozidla do našej autorizovanej servisnej siete Renault.

 

RENAULT ASSISTANCE

POMOC PRI PORUCHE A NEHODE

Vďaka službe Renault Assistance pre vás dokážeme nájsť to najlepšie riešenie v núdzovej situácii.

Youtube je deaktivován. Povoliť uloženie sociálnych súborov cookie pre prístup k obsahu videa.

Na asistenčnú linku sa dovoláte priamo z aplikácie My Renault.

pomoc pri poruche

Asistenčné služby 24/7 v prípade nepojazdnosti vozidla spôsobenej náhlou a nečakanou mechanickou, elektrickou alebo elektronickou poruchou, na ktorú sa vzťahuje zmluvná záruka Renault. Konkrétne informácie podľa modelu vozidla nájdete v Predajných a záručných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky a kúpnej zmluvy nového vozidla alebo sa informujte u svojho autorizovaného predajcu.

V prípade poruchy postupujte nasledovne:

 • 1

  Dbajte na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.
  Umiestnite vozidlo tak, aby nespôsobovalo prekážky a nebezpečenstvo v prevádzke, zapnite varovné svetlá, oblečte si výstražnú vestu, umiestnite výstražný trojuholník.

 • 2

  Pripravte si údaje o vozidle: VIN číslo (nájdete v technickom preukaze, na čelnom skle vozidla alebo v aplikácii My Renault) a zapamätajte si alebo uložte aktuálny stav kilometrov.

 • 3

  Zavolajte na číslo Renault Assistance 0800 166 166 (zo zahraničia volajte +421 216 166).

 • 4

  V prípade, že nebude možné vykonať opravu na mieste, zaistíme odtiahnutie vášho vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu Renault.

 • 5

  Kontaktujte daný autorizovaný servis a vybavte formality súvisiace s objednávkou opravy.

POMOC PRI NEHODE

Youtube je deaktivován. Povoliť uloženie sociálnych súborov cookie pre prístup k obsahu videa.

Pomoc pri nehode môžete využiť iba na území Slovenskej republiky a vzťahuje sa na všetky modely vozidiel Renault bez ohľadu na ich vek a stav záruky.

 

V prípade nehody, poruchy, vandalizmu, živlu, krádeže časti vozidla alebo chyby vodiča sa môžete spoľahnúť na našu profesionálnu pomoc. V každom prípade žiadajte o odtiahnutie vozidla do autorizovaného servisu.

 

Stiahnite si formulár záznamu o dopravnej nehode, ktorý vám pomôže s formalitami. Odporúčame vám zoznámiť sa tiež s podrobnosťami programu.stiahnuť informačný leták

V prípade nehody postupujte takto:

 • 1

  Zabezpečte miesto nehody. Tj. zastavte vozidlo, zapnite výstražné svetlá, oblečte si výstražnú vestu, umiestnite výstražný trojuholník.

 • 2

  Ak je niekto zranený, poskytnite prvú pomoc a vždy kontaktujte záchrannú službu (155), hasičský záchranný zbor (150), políciu (158) alebo zavolajte linku integrovaného záchranného systému (112).

 • 3

  Pre odtiahnutie vášho vozidla si pripravte údaje o vozidle (VIN) informácie k poisteniu. Potom zavolajte na linku Renault Assistance 0800 166 166. Zaistíme vám pomoc a odtiahnutie do najbližšieho autorizovaného servisu Renault.

 • 4

  Vyplňte so zúčastnenými záznam o dopravnej nehode a zaistite fotodokumentáciu.

 • 5

  Kontaktujte daný autorizovaný servis a vybavte formality súvisiace s objednávkou opravy.

Kedy volať políciu:

 • ak nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,
 • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky sa odmietol podrobiť vyšetrniu na zistenie ich požitia alebo
 • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení. 
 
Najdôležitejším rozlišovacím znakom je výslovná dohoda na zavinení udalosti v cestnej premávke.

 

Kedy políciu volať nemusíte:

 • ak dojde k škodovej události v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:
 • nebola usmrtená ani zranená osoba,
 • nebola poškodená cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie alebo
 • neunikli nebezpečné veci.

 

Zistite viac o službách Renaultu

Renault ‒ rozšírená záruka

naša ponuka servisných zmlúv

objavte naše riešenia