Ad Blue a filtre pevných častíc

Pre naftové a benzínové motory.

Naftové motory Blue dCi

naftové motory dCi

Nové naftové motory Blue dCi sú za účelom zníženia emisií znečisťujúcich ovzdušie vybavené katalyzátorom so selektívnou katalytickou redukciou (SCR*), ktoré fungujú s AdBlue®. Táto technológia mení oxidy dusíku (NOx) z naftových motorov na neškodné plyny (vodná para a dusík).

 

Táto technológia je účinná vo všetkých situáciách a nemá žiadny vplyv na výkon motoru Blue dCi. Jej použitie umožňuje splniť podmienky nových prísnejších a náročnejších noriem.

 

Výhody

 

AdBlue® je bezfarebný a netoxický vodný roztok s obsahom 32,5% čistej močoviny a 67,5% demineralizovanej vody. AdBlue® je k dispozícii na väčšine čerpacích staníc. Vaše vozidlo vám pripomenie, kedy je potrebné doplniť nádrž AdBlue®. 

 

Nezabudnite

 

Kvapalina AdBlue® sa nesmie riediť s vodou. Má vlastnú nádrž so samostatným hrdlom a modrým viečkom. Nádrž na naftu sa nesmie plniť kvapalinou AdBlue® a naopak. Ak dôjde k takémuto omylu, neštartujte motor. Mohlo by dôjsť k poškodeniu systému SCR.

Filter pevných častíc Renault

benzínové motory s filtrom pevných častíc

Aby sa znížili emisie pevných častíc, je výfukový systém všetkých benzínových
verzií vybavený filtrom pevných častíc (GPF). 

 

Táto technológia odstraňuje pevné častice z výfukových plynov. Zachytáva ich v mikroporéznej komorovej štruktúre, kde ich následne spaľuje pri pravidelnej automatickej regenerácii.

 

Výhody

 

Filter pevných častíc nevyžaduje žiadnu údržbu. Nemá žiadny dopad na ovládateľnosť vozidla. A v poslednom rade nemá vplyv na spotrebu paliva ani emisie CO2.

(*) Selektívna katalytická redukcia zahŕňa vstrekovanie amoniaku (nazvaného NH3) z AdBlue® do výfukového katalyzátora. Chemická reakcia transformuje emisie oxidu dusíka (NOx) na neškodné plyny (paru a dusík).

 

(**) Spotreba AdBlue® závisí od podmienok používania vozidla, výbavy a štýlu jazdy. Kapacita nádrže AdBlue® závisí od modelu; vo všeobecnosti môže mať objem 15 až 20 litrov.

Certifikačný test Renault

nový certifikačný test WLTP

Predpis, ktorý sa viac týka aktuálneho štýlu jazdy a hodnôt dennej spotreby.