image

Predstavenie nových predpisov

Urobiť život lepší a "Nulové emisie" dostupné pre všetkých

koncept

Náš sľub

Našou vášňou v spoločnosti Renault je zaistiť vám ľahší a lepší život. Už po celé desaťročia sa sústredíme na stavbu vozidiel, ktoré sú stále úspornejšie a životné prostredie zaťažujú čo najmenej.

 

Naším záväzkom je znižovať dopad našich vozidiel na životné prostredie a prevratná technológia nulových emisií - Zero Emissions (Z.E.) - nás zaradila do pozície priekopníkov elektromobilov a trvalo udržateľnej mobility.

 

Aj so zmenou predpisov chceme zostať na špici a zavedenie nových celosvetovo harmonizovaných skúšobných postupov pre ľahké vozidlá (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP) sme uvítali. WLTP je skokom vpred v ceste k používaniu takýchto údajov o emisiách vozidiel, ktoré oveľa lepšie zodpovedajú bežnej prevádzke.

Objasnenie zmien v predpisoch

WLTP

Objasnenie zmien v predpisoch: WLTP a RDE

Od 1. septembra 2017 nadobudlo účinnosť WLTP, ktoré postupne nahrádza protokol NEDC (nový európsky jazdný cyklus). Okrem tohto nového protokolu existuje aj druhý protokol: RDE (test emisií v skutočných jazdných podmienkach). Poskytujú prístup k spotrebe a výsledkom emisií, ktoré odrážajú vaše aktuálne každodenné používanie. Objavte ich.

 

**NEDC, nový európsky jazdný cyklus

***RDE, test emisií v skutočných jazdných podmienkach

certifikácia

Čo je to certifikačný protokol?

Certifikačný protokol je rad povinných skúšok, ktorými sa osvedčuje splnenie predpisov u všetkých nových vozidiel na trhu. Cieľom je overiť, že všetky vozidlá dodržiavajú predpisy o emisiách znečisťujúcich ovzdušie, spoločne nazývané normy proti znečisteniu ovzdušia, či emisné normy. Aktuálnou referenčnou normou je Euro6.

 

Táto skúška sa vykonáva v laboratóriu a vykonávajú ju nezávislé organizácie (napríklad UTAC vo Francúzsku). Sú založené na štandardizovaných jazdných cykloch (vzdialenosť, rýchlosť, vybavenie, teplota atď.) A merania látok znečisťujúcich ovzdušie, emisií CO2 a spotreby paliva u vozidiel so spaľovacími motormi. Tieto štandardizované merania vám umožňujú porovnať parametre modelov vozidiel od rôznych výrobcov. V súčasnej dobe sú tieto údaje publikované v brožúrach a na webových stránkach výrobcov.

WLTP

Od NEDC ku WLTP

Do septembra 2017 platil certifikačný protokol NEDC, ktorý bol vytvorený v 80. rokoch 20. storočia. Vzhľadom k tomu, že sa vozidlá v posledných 30 rokoch drasticky zmenili, je NEDC postupne nahradzovaný protokolom WLTP.

 

Aký je teda rozdiel? Aby sme to vzali od začiatku, cyklus WLTP je dlhší a dôkladnejší než NEDC. Skúšobné rýchlosti sú vyššie, teplotný rozsah širší a vo výslednej kalkulácii je zahrnutá aj spotreba všetkých doplnkov a výbavy vozidla (viď tabuľka nižšie). To umožňuje, aby výsledky oveľa viac zodpovedali každodennému používaniu.

Nižšie nájdete rozdiely medzi testami NEDC a WLTP.

Vlastnosti NEDC WLTP
Dĺžka cyklu (min) 20 30
Vzdialenosť (km) 11 23
Priemerná rýchlosť (km/h) 34 47
Maximálna rýchlosť (km/h) 120 131
% z prestoja 24 13
Výsledky

Výsledky testov sa veľmi líšia od meraní v skutočných podmienkach

 

Jeden výsledok dostupný pre model/motor/prevodovku

Výsledky testov sú veľmi podobné meraniam v skutočných podmienkach

 

Jeden minimálny a jeden maximálny výsledok pre model/motor/prevodovku

Aj keď tieto oveľa realistickejšie testovacie podmienky vykazujú vyššiu spotrebu paliva a emisie, skutočná spotreba paliva sa prechodom na nový protokol nijako nezmenila. Zákazník získava pre svoje rozhodovanie presnejšie údaje, nový protokol WLTP berie okrem iného pri zisťovaní údajov o emisiách CO2 do úvahy nielen typ auta, ale aj výbavu a vybrané príslušenstvo. Okrem toho sa bude toto meranie vykonávať na viacerých vozidlách rovnakého typu (oproti jedinému vozidlu v protokole NEDC).

RDE

Emisie v skutočných jazdných podmienkach (RDE)

Aj keď sú podmienky skúšobných cyklov WLTP prísnejšie ako pri protokole NEDC, stále neberú do úvahy všetky parametre pri skutočnom použití vozidla. Tu nastupuje skúška "Emisie v reálnych podmienkach jazdy" (RDE - Real Driving Emissions). Schválená skúška RDE prebieha na cestách za skutočných jazdných podmienok a doplňuje certifikáciu WLTP overením skutočných emisií vozidla.

Časový harmonogram

  • Od septembra 2017 do septembra 2018 musia byť všetky nové osobné autá na trhu (nové modely / motory) certifikované podľa postupu WLTP.
  • Od septembra 2018 musia byť podľa WLTP certifikované všetky nové osobné vozidlá predávané v predajných zastúpeniach.
  • Pre zjednodušenie porovnávania vozidiel podľa emisií a spotrieb, požiadali regulačné úrady všetkých výrobcov, aby do konca roka 2018 naďalej poskytovali iba výsledky NEDC. V dôsledku toho budú až do začiatku roku 2019 výsledky všetkých vozidiel, u ktorých sa už začala certifikácia podľa WLTP, prevedené na ekvivalent NEDC. Tieto hodnoty budú v niektorých krajinách použité na účely výpočtu zdanenia.
  • S platnosťou od januára 2019 budú všetky zverejnené referenčné hodnoty výhradne WLTP.
  • Súbežne so zavedením certifikačného protokolu WLTP a RDE, sa bude ďalej vyvíjať norma Euro6, ktorá stanovuje maximálne emisie tak, aby sa ďalej znižoval vplyv automobilovej dopravy na životné prostredie. Nová norma Euro6d nadobudne platnosť 1. januára 2020.
Význam

Čo to pre vás znamená

Dôležitá informácia je, že výkonnostné parametre vozidla, ani skutočná spotreba paliva nebudú zmenou homologizačného protokolu dotknuté.

 

Úrovne emisií CO2 a údaje o spotrebe paliva publikované výrobcom podľa protokolu WLTP budú vo väčšine prípadov vyššie, jednoducho preto, že tento nový protokol lepšie odráža skutočné jazdné podmienky, ktoré sú energeticky náročnejšie, než tie pôvodné, modelové.

 

Jednoducho povedané, WLTP je presnejší ako NEDC, avšak nijako neovplyvňuje skutočný výkon alebo spotrebu paliva vozidla.

Naše riešenia

Renault

Zjednodušenie zníženia spotreby paliva

Budeme naďalej certifikovať naše vozidlá podľa platných predpisov.

Od januára 2018 spoločnosť Renault uvedie na trh prvé vozidlá certifikované podľa nového postupu. Od začiatku septembra 2018 budú všetky nové predané vozidlá Renault certifikované podľa nového postupu WLTP. 

Keďže naším cieľom je tiež pomôcť vám aktívne sa podieľať na znižovaní vplyvu na životné prostredie, ponúkame prostredníctvom nášho programu Driving ECO2 celý rad inteligentných a zodpovedných riešení.

Program Driving ECO2

Cieľom programu Driving ECO2 je znížiť spotrebu paliva a emisie CO2 optimalizovaným používaním vozidla. Driving ECO2 má palubné aj mimopalubné funkcie:
  • Integrované funkcie, ktoré zahŕňajú indikátor nastavenia prevodu, tlačidlo ekojazdy, možnosť získavania denných hodnotiacich správ s ekoskóre a vďaka eko-sprievodcovi aj rady, ako dosiahnuť ekojazdu v reálnom čase s cieľom optimalizovať spotrebu paliva.
  • Mimopalubné funkcie zahŕňajú napr. ekologické skóre v porovnaní s inými výrobcami a školenie ekologického štýlu jazdy.
ECO2

Pracujeme nad rámec trhových očakávaní a zmien v predpisoch

Renault dodržiava tieto nové predpisy (protokoly a normy) a naďalej je aktívny a stanovuje ďalšie ciele:
  • V reakcii na požiadavky na trhu s naftovými motormi prispôsobíme naše naftové motory technike selektívnej katalytickej redukcie na zníženie emisií znečisťujúcich látok v reálnom živote.
  • Všetky nové benzínové motory budú vybavené filtrom pevných častíc, ktorý bude poskytovať lepší výkon a nižšie emisií znečisťujúcich látok a spotreby paliva.
  • Do roku 2022 bude k dispozícii 8 nových úplne elektrických modelov Z.E. a 12 nových elektrifikovaných modelov (hybrid, Plug-in hybrid).
Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s tým, že spoločnosť Renault a jej partreri môžu používať súbory cookie na analýzu prevádzky a účinnosti webu a na zobrazenie reklám prispôsobených vašim záujmom a interakciám prostredníctvom sociálnych sietí.
zistiť viac