* Voliteľné doplnky podľa verzie

** V závislosti od krajiny

*** Ak máte telefón, ktorý je kompatibilný s touto funkciou

**** Na pozeranie fotografií a videí vám odporúčame zastaviť