Zistite všetko, čo potrebujete vedieť o LPG

Dvojpalivový systém LPG bol po novom vylepšený pridaním ešte jednoduchšej, bezpečnejšej a účinnejšej technológie. Zistite všetko, čo potrebujete vedieť o LPG Renault.   

Čo je LPG?

Technológia LPG Renault

overená technológia

LPG je skvapalnený ropný plyn (Liquified Petroelum Gas), ktorý sa vytvára stlačením butánu a propánu za účelom vytvorenia kvapaliny, čo znižuje objem pre jednoduchšiu prepravu a použitie.

 

Technológia LPG je dvojpalivový systém, ktorý umožňuje jazdiť s vozidlom buď s využitím bežného paliva alebo LPG, čo predĺži jeho dojazd. 

Ako funguje technológia LPG Renault

Alt Image C29

LPG a benzín: ako to funguje?

LPG je skvapalnený ropný plyn, ktorý sa vyrába stlačením butánu a propánu, kedy sa mení z plynu na kvapalinu, a ľahšie sa potom používa.

 

Vozidlá na LPG nie sú rovnaké ako elektrické hybridné vozidlá. Sú vybavené dvojpalivovým systémom s dvoma nádržami: jedna je obvykle určená pre benzín a druhá pre LPG. Nádrž sa obvykle nachádza na mieste vyhradenom pre rezervné koleso, aby sa zachoval objem batožinového priestoru. Plní sa cez otvor vo veku nádrže.

 

Vozidlá na LPG sú vybavené spätným ventilom, zariadeným na vypnutie pri 80% naplnenia, ventilom pri nadmernom prietoku a tlakovým poistným ventilom k zaisteniu bezpečného a správneho použitia.

 

Vaše vozidlo jazdí na benzín rovnako ako na LPG a môže sa automaticky prepínať medzi jednotlivými palivami, keď dôjde k vyprázdneniu nádrže. Môžete sa rozhodnúť, či prepnete na bežné palivo alebo LPG jednoduchým prepnutím spínača.

Ako naplniť nádrž na LPG?

Technológia LPG Renault

jednoducho použiteľná technológia

Vozidlá na LPG majú samostatnú nádrž umiestnenú v priestore pre rezervné koleso, čo je dobré pre zachovanie batožinového priestoru. Túto nádrž je možné naplniť na takmer každej čerpacej stanici za menej než dve minúty. 

Má vozidlo pri jazde na LPG vyššiu spotrebu?

Spotreba LPG

palivo za nižšiu cenu

Spotreba LPG je približne o 25% vyššia, ako je tomu pri benzíne, avšak dve nádrže ponúkajú dojazd, ktorý omnoho prekračuje dojazd naftových vozidiel.

 

Okrem toho je LPG omnoho lacnejšie a jeho cena je v priemere o 50% nižšia ako cena benzínu a o 40% nižšia než cena nafty. Jeho vyššia spotreba je preto kompenzovaná nižšou cenou, čo šetrí vaše peniaze. 

Ďalšie časté otázky ohľadom LPG:

spôsobuje LPG menšie znečistenie?

Vozidlá na LPG spôsobujú menšie znečistenie než väčšina vozidiel so spaľovacím motorom. Neobsahujú žiadne látky, ktoré sú jedovaté pre životné prostredie a nemajú žiadne emisie jedovatých častíc. Ponúkajú teda skvelú alternatívu pre tých, ktorí chcú pomôcť znížiť znečistenie planéty súvisiace s prevádzkou vozidiel.

 

Vozidlá Renault na LPG sú tiež vybavené dodatočným filtrom k zaisteniu, aby vozidlo neuvoľňovalo do vzduchu žiadne pevné častice. 

je LPG úspornejšie?

Pre vozidlá na LPG neplatí obmedzenie behom smogových situácií. Vďaka technologickým pokrokom dosiahnutým v priebehu posledných niekoľko rokov, sú spôsobilé niesť označenie certifikácie kvality ovzdušia Crit´Air 1 a môžu vchádzať aj do všetkých podzemných garáží a parkovísk. 

sú motory na LPG bezpečné?

Prestavba vozidla na LPG sa vykonáva priamo pri výrobe vozidla, aby sa zaistila optimálna bezpečnosť.

 

Vozidlo bolo vybavené nádržou, ktorá je odolnejšia ako kedykoľvek predtým, s vysoko účinným poistným ventilom a spätným ventilom, zriadením na vypnutie plnenia pri 80% naplnenia a regulačným ventilom pri nadmernom prietoku, aby bola zaistená minimálna miera rizika. Okrem toho pre vozidlá na LPG a na prestavbu platí plná záruka výrobcu. 

Naša technológia LPG

Technologie GPL Renault

Objavte tiež...