RENAULT SCENIC VISION

RENAULT SCENIC VISION

viac ako koncept, túžba

Youtube je deaktivován. Povoliť uloženie sociálnych súborov cookie pre prístup k obsahu videa.

ZNOVUOBJAVENIE ÁUT PRE ŽIVOT

Renault Scenic Vision je koncepčné vozidlo s elektrickým pohonom a vodíkom na predĺženie dojazdu. Z hľadiska ochrany životného prostredia, bezpečnosti a začlenenia je stelesnením strategických záväzkov Renault v oblasti udržateľného rozvoja.


Renault Scenic Vision sa zameriava na pokrokový dizajn a funkcie, pričom využíva najmä recyklované a recyklovateľné materiály a posúva mobilitu do novej éry.

1.

koncepčné vozidlo H₂-Tech

95 %

recyklovateľných

70 %

recyklované materiály

24 %

extra výhľad

design centric

Zodpovedný dizajn

Renault Scenic Vision spája dizajn s efektívnosťou, cenovou dostupnosťou a environmentálnou udržateľnosťou a skúma úplne nový spôsob dopravy. Renault Scenic Vision predstavuje novú rétoriku veľkorysých tvarov s mäkkými a štruktúrovanými krivkami.

 • Zodpovedný dizajn ‒ Renault Scenic Vision
 • Zodpovedný dizajn ‒ Renault Scenic Vision
 • Zodpovedný dizajn ‒ Renault Scenic Vision
 • Zodpovedný dizajn ‒ Renault Scenic Vision
 • Zodpovedný dizajn ‒ Renault Scenic Vision

environment centric

zodpovedný dizajn

95 % materiálov koncepčného vozidla Renault Scenic Vision vrátane batérie je recyklovateľných. 70 % materiálov v tomto koncepčnom vozidle už bolo recyklovaných. 100 % materiálov vo vozidle, ktoré prichádzajú do kontaktu s cestujúcimi, bolo recyklovaných.

HYBRIDNÝ POHON:

VODÍKOVÝ, ELEKTRICKÝ

elektrické potešenie rozšírené o vodík

ELEKTROMOTOR NOVEJ GENERÁCIE

Synchrónny elektromotor s vinutým rotorom novej generácie poskytuje výkon 160 kW bez použitia vzácnych prvkov. Recyklovateľná batéria s kapacitou 40 kWh, ktorá sa vyrába vo Francúzsku, je o polovicu ľahšia, lacnejšia a kompaktnejšia ako batéria ekvivalentného elektromobilu.

PREDLŽOVAČ DOJAZDU

Kapacitu elektrickej batérie 40 kWh dopĺňa palivový článok s výkonom 16 kW, ktorý predlžuje dojazd. Stačí jedna zastávka kratšia ako 5 minút na natankovanie zeleného vodíka a môžete prejsť viac ako 800 km bez nutnosti dobíjania. Znižuje sa tak vaša uhlíková stopa.

jazdenie bez obmedzení

Už žiadne obmedzenia vďaka predĺženiu dojazdu pomocou vodíka. Pri jazde môžete naplno využívať výhody elektrického pohonu s okamžitou akceleráciou, tichou jazdou a bez vibrácií. Vozidlo vypúšťa iba vodu, takže počas jazdy neznečisťuje životné prostredie.

safety centric

Safety Coach

90 % nehôd je spôsobených ľudskou chybou v kombinácii so zlými dopravnými podmienkami. Safety Coach pomáha vodičovi predvídať rizikové oblasti a správanie. V kombinácii so štandardnými palubnými bezpečnostnými systémami pomáha znížiť počet nehôd až o 70 %.

snímač tepovej frekvencie ‒ Renault Scenic Vision

MONITORING ZDRAVIA

Známky únavy a vyčerpania sú monitorované pomocou kamery a senzorov umiestnených vo volante. 

plynový pedál ‒ Renault Scenic Vision

„HAPTICKÝ“ PLYNOVÝ PEDÁL

Ak sa zistí nebezpečenstvo, pedál zavibruje, aby vodič uvoľnil nohu z pedálu.

kontrolované jazdenie ‒ Renault Scenic Vision

RIADENIE POD KONTROLOU

Senzory umiestnené vo vozidle analyzujú rôzne parametre (zrýchlenie, plynulosť jazdy, nedostatok pozornosti, rýchlosť a ďalšie). V prípade potenciálne nebezpečných situácií zasiahne Safety Coach tak, aby sa predišlo dopravnej nehode. 

viditeľnosť zlepšená o 24 % ‒ Renault Scenic Vision

ZLEPŠENIE VÝHĽADU Z VOZIDLA O 24 %

Kapota zmizne zo zorného poľa vodiča vďaka obrazu z prednej kamery, ktorý sa premieta na priehľadný displej na prístrojovej doske. Poskytuje o 24 % lepší výhľad dopredu pre bezpečnejší a jedinečný zážitok z jazdy. 

human centric

10 KONFIGUROVATEĽNÝCH OBRAZOVIEK S MINIAPLIKÁCIAMI

10 prispôsobiteľných, intuitívnych a konfigurovateľných obrazoviek je určených pre rôzne funkcie, ako je teplota, srdcový tep, hudba, multimédiá atď.

nastavenie sedadla/opierka lýtok ‒ Renault Scenic Vision
nastavenie sedadla/opierka lýtok
indikátor batérie ‒ Renault Scenic Vision
indikátor batérie
znečistenie ‒ Renault Scenic Vision
znečistenie
životne dôležité funkcie ‒ Renault Scenic Vision
životne dôležité funkcie
teplota v kabíne ‒ Renault Scenic Vision
teplota v kabíne
hudba ‒ Renault Scenic Vision
hudba
videoklip ‒ Renault Scenic Vision
videoklip
navigácia ‒ Renault Scenic Vision
navigácia
Alt
  • ERGONOMICKÝ KOKPIT

   Kokpit reagujúci na podnety sa prispôsobuje tvaru tela vodiča a zaisťuje optimálnu polohu za volantom. Pohybuje sa spoločne so sedadlom vodiča.

  • ROZLúČTE Sa S PALUBNou DoSKOU
   ROZLúČTE Sa S PALUBNou DoSKOU

   Priehľadná obrazovka nadväzujúca na čelné sklo, rozdelená na časť pre vodiča a časť pre spolujazdca, nahrádza palubnú dosku.

  • prenos obsahu

   Obsah smartfónu môžete preniesť na obrazovku v kabíne, na ktorej sa zobrazujú aj obrazy z kamery umiestnenej v prednej časti vozidla Renault Scenic Vision.

  • ČISTIČKA VZDUCHU

   Ventilačné otvory na dverách rozptyľujú vyčistený vzduch do priestoru pre cestujúcich.

  • ZVUK BUBLíN, ZVUKOVÁ OPIERKA HLAVY
   ZVUK BUBLíN, ZVUKOVÁ OPIERKA HLAVY

   Nemusíte otáčať hlavu ani sa otáčať, aby ste sa rozprávali s ostatnými cestujúcimi. Každá opierka hlavy má vlastný reproduktor a dokonca aj vlastnú kameru, ktorá zobrazuje jej obraz na obrazovke!

objavte tiež...

koncepčné vozidlo ‒ Renault

koncepčné vozidlá Renault

Zažite inovácie prostredníctvom koncepčných vozidiel, ktoré ukazujú cestu budúcim vozidlám Renault.

nový modelový rad ‒ Renault

nový modelový rad Renault

Electrické, hybridní alebo plug-in hybrid... Nájdite vozidlo Renault, ktoré vám vyhovuje.

95% recyklovateľné: v súlade s európskou smernicou 2005/64/EC o schválení typu recyklácie. Postupujte podľa aktuálnych recyklačných kanálov pre diely a materiály s ukončenou životnosťou.

70 % recyklovaných materiálov: ZHCB nepoužíva žiadne suroviny a obsahuje 70 % recyklovaných materiálov pochádzajúcich z existujúcich recyklačných kanálov alebo budúcich kanálov vo vývoji na rok 2030+. Toto je jeden z hlavných bodov kruhového designu používaných v našich budúcich vozidlách.
Prvé koncepčné vozidlo H2-tech: podľa internej porovnávacej štúdie z marca 2022 sa jedná o prvé koncepčné vozidlo s palivovým článkom s výkonom 16 kW na osobnom vozidle, ktoré predlžuje dojazd 40 kWh elektrickej batérie (predlžovač dojazdu)