Zistiť, ktorý softvér využíva môj multimediálny systém Renault

zistiť verziu softvéru vášho systému Renault Easy Link
verzia systému easy link

Krok 1

V hlavnej ponuke Easy Link vyberte ikonu „Informácie o vozidle“. 

 

 

verzia systému easy link

Krok 2

V ponuke „Informácie o vozidle“ kliknite na ikonu „Aktualizácia softvéru“.

 

 

verzia systému easy link

Krok 3

Na obrazovke sa potom zobrazí aktuálna verzia softvéru. 

V tomto príklade 283C32101R

zistiť verziu softvéru vášho systému R-Link 2
verzia systému rlink2

Krok 1

Kliknite na tlačidlo ponuky v dolnej ľavej časti obrazovky.

 

verzia systému rlink2

Krok 2

Kliknite na tlačidlo „Systém“.

 

verzia systému rlink2

Krok 3

Kliknite na tlačidlo „Informácie o systéme“. Potiahnutím prstom po obrazovke sprava doľava prejdete na obrazovku č. 2.

 

 

verzia systému rlink2

Krok 4

Číslo verzie softvéru sa zobrazí v prvom riadku v hornej časti obrazovky. Poznámka: Posledná číslica je irelevantná. V našom prípade 2.2.18.580 (0 môžete ignorovať).

zistiť verziu softvéru vášho systému Renault R-Link Evolution
verzia systému rlink evolution

Krok 1

V hlavnej ponuke R-Link Evolution vyberte ponuku „Systém“.

 

 

verzia systému rlink evolution

Krok 2

Prejdite na obrazovku 2 systémovej ponuky a kliknite na položku „Stav a informácie“.

 

 

verzia systému rlink evolution

Krok 3

V hornej časti obrazovky kliknite na „Informácie o verzii“.

 

 

verzia systému rlink evolution

Krok 4

Verzia softvéru zobrazená na obrazovke je označená ako „aplikácia“. V tomto prípade 11.336.2194669.

 

 

zistiť verziu softvéru vášho systému Renault Media Nav Evolution
verzia systému media nav evolution

Krok 1

V hlavnej ponuke stlačte tlačidlo „Nastavenia“.

 

 

verzia systému media nav evolution

Krok 2

V spodnej časti obrazovky vyberte kartu „Systém“.

 

 

verzia systému media nav evolution

Krok 3

Pomocou šípok v pravom dolnom rohu obrazovky posuňte zobrazenie nadol, kým sa nezobrazí ponuka „Verzia systému“

 

 

verzia systému media nav evolution

Krok 4

Na tejto obrazovke sa zobrazí verzia softvéru.

 

 

zistiť verziu softvéru vášho systému Renault Radio Connect & Go
verzia systému radio connect

Krok 1

Stlačte tlačidlo „Nastaviť“.

 

verzia systému radio connect

Krok 2

Pomocou veľkého kolieska na prehliadanie vpravo (ktoré obsahuje tlačidlo „OK“ na potvrdenie výberu) prechádzajte možnosťami ponuky.

 

 

verzia systému radio connect

Krok 3

Keď sa na obrazovke „Nastavenia“ zobrazí „Verzia softvéru“, stlačením tlačidla OK získate prístup k verzii softvéru.

 

 

verzia systému radio connect

Krok 4

Verzia softvéru sa zobrazí v ľavej časti obrazovky: D1.6 (7; 6.3).