POKROČILÉ ASISTENČNÉ SYSTÉMY VODIČA​

67 % vodičov nevyužíva asistenčné systémy, pokiaľ nie sú  aktivované automaticky*,​
Renault sa preto snaží tento trend zvrátiť.

*podľa štúdie SSHRC z roku 2019

čo je adas?

Pokročilé asistenčné systémy vodiča (adas) sú inteligentné systémy, ktoré sa spoliehajú na pokročilé technológie (radary, softvér, kamery atď.), aby pomohli vodičom na cestách.

automatizované riadenie adas

Väčšina systémov adas funguje bez zásahu človeka, ako napríklad systém automatického núdzového brzdenia (Pedestrian AEBS). Nové systémy čoskoro ohlásia príchod automatizovanej jazdy. Skupina Renault už niekoľko rokov vybavuje svoje vozidlá asistenčnými systémami vodiča.

tri typy adas pre bezpečnú jazdu v akýchkoľvek podmienkach

Pokročilé asistenčné systémy vodiča sú rozdelené do 3 kategórií: bezpečnosť, jazda a parkovanie. Ich cieľ: zvýšiť bezpečnosť a pohodlie používateľov a zároveň znížiť riziko vážnej nehody.

bezpečnosť

Inteligentné asistenčné systémy analyzujú jazdné podmienky, upozorňujú vodiča pred prípadnými rizikami a v prípade hroziaceho nebezpečia zasiahnu.

jazda

Vďaka rôznym technológiám je jazda jednoduchšia a bezpečnejšia, čo do nej vnáša viac pokoja.​

parkovanie

Parkovací asistenti uľahčujú manévrovanie, zvyšujú bezpečnosť a chránia vaše vozidlo a okolie.​

príklady Renault adas

systém pre bezpečné opustenie vozidla​

Vozidlo upozorní vodiča, keď niektorý z cestujúcich otvorí dvere. V prípade preukázaného rizika sa v spätnom zrkadle rozsvieti kontrolka a na prístrojovej doske sa zobrazí vizuálne a zvukové upozornenie.

systém sledovania mŕtveho uhla​

Pri rýchlosti nad 15 km/h* upozorňuje vodiča prostredníctvom signálu v spätnom zrkadle na prítomnosť vozidiel, ktoré nie sú viditeľné v jeho zornom poli.​


*alebo 30 km/h v závislosti od modelu

aktívne núdzové brzdenie​

V prípade rizika čelnej zrážky systém varuje vodičov, aby mohli prijať príslušné núdzové opatrenia. Ak vodič napriek rôznym upozorneniam nereaguje, systém automaticky zabrzdí.

kamerový systém 360˚​

4 kamery vykresľujú okolie vozidla v rozsahu 360°, aby vodiči mohli bezpečne manévrovať s vozidlom.

núdzová prevencia pri opustení jazdného pruhu ‒ Renault

systém varovania pred opustením jazdného pruhu

Pokiaľ vozidlo zistí možnosť kolízie, automaticky vykoná korekciu trajektórie. 

objavte tiež