H1st vision

H1st vision

inovácie pre bezpečnosť všetkých

Youtube je deaktivován. Povoliť uloženie sociálnych súborov cookie pre prístup k obsahu videa.

naša vízia bezpečnejšej mobility budúcnosti

H1st vision je spoločné koncepčné vozidlo vytvorené spoločnosťou Software République a jej 12 členmi. Je stelesnením výskumu a vývoja v rámci programu Human First spoločnosti Renault.


Koncepčné vozidlo obsahuje 20 funkčných inovácií, ktoré sú k dispozícii tak v koncepčnom vozidle, ako aj v jeho digitálnom dvojčati, pričom ponúka pohľad na budúcu mobilitu s technológiami navrhnutými na zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.

technológia pre ľudí

H1st si neustále vymieňa údaje so svojím okolím. Nazývame to inteligentné mesto 4.0 s vozidlami a účastníkmi cestnej premávky, ktorí sú obzvlášť zraniteľní voči nebezpečenstvám na ceste. Umelá inteligencia sa spolieha na údaje v reálnom čase z máp cestnej siete, údaje o počasí a údaje pochádzajúce z iných vozidiel, aby mohla analyzovať pravdepodobnosť nehody a odhaliť akýkoľvek typ nebezpečenstva, napríklad nehodu, problém na ceste alebo dokonca čierny ľad.

Youtube je deaktivován. Povoliť uloženie sociálnych súborov cookie pre prístup k obsahu videa.

real-time vulnerable road user protection

Ochrana nielen motoristov, ale všetkých účastníkov cestnej premávky, je najvyššou prioritou spoločnosti Renault. Pomocou údajov zozbieraných a analyzovaných v reálnom čase prostredníctvom technológie V2X* vozidlo H1st vision upozorňuje vodiča na potenciálne nebezpečenstvo v dôsledku nízkej alebo žiadnej viditeľnosti, napríklad keď sa blíži k priechodu, školám a autobusovým zastávkam.

*vehicle-to-everything: vozidlo, ktoré komunikuje so všetkým
komunikačný systém, ktorý umožňuje vozidlu vymieňať si informácie s okolím (inými vozidlami, infraštruktúrou, chodcami)

Youtube je deaktivován. Povoliť uloženie sociálnych súborov cookie pre prístup k obsahu videa.

predictive emergency vehicle alert

V núdzovej situácii sa pri prvej pomoci počíta každá minúta. Kvôli úspore času je vozidlo H1st vision vybavené zariadením, ktoré vodičovi v dostatočnom predstihu vyšle signál upozorňujúci na blížiace sa vozidlo záchrannej služby. Všetky príslušné vozidlá dostanú upozornenie v rovnakom čase. Vodiči môžu predvídať a uľahčiť príchod záchranných zložiek.

Youtube je deaktivován. Povoliť uloženie sociálnych súborov cookie pre prístup k obsahu videa.

predictive risky zone alert

S cieľom chrániť všetkých účastníkov cestnej premávky vozidlo H1st vision upozorňuje vodiča, keď sa blíži k oblasti, ktorá sa považuje za nebezpečnú, a na centrálnej obrazovke zobrazuje upozornenie, ktoré zlepšuje jeho informovanosť. Táto inovácia vychádza zo štatistík dopravných nehôd, charakteristík ciest a prostredia (znížená viditeľnosť, križovatky), ako aj z informácií v reálnom čase poskytovaných infraštruktúrou, inými vozidlami a účastníkmi cestnej premávky.

auto, ktoré pozná samo seba

Vozidlo H1st vision je vybavené prelomovými virtuálnymi senzormi, ktoré dokážu v reálnom čase vyhodnotiť úroveň opotrebovania a prevádzkovú účinnosť všetkých komponentov vozidla. Dokáže monitorovať vlastný Health Status*, ktorý možno exportovať do smartfónu, vrátane popisu vozidla, histórie STK alebo simulácie, stavu aktualizácie navigačného systému GPS atď.

H1st vision ‒ koncepčné vozidlo ‒ Renault
  • predictive car health monitoring
   predictive car health monitoring

   Vozidlo H1st vision je vybavené prelomovými virtuálnymi senzormi, ktoré zaručujú bezpečnú jazdu a dokonalú funkčnosť vozidla. Tieto snímače dokážu v reálnom čase vyhodnotiť úroveň opotrebenia a prevádzkovú účinnosť všetkých komponentov vozidla na základe používania vodičom. Toto presné monitorovanie tiež pomáha predpovedať počet kilometrov zostávajúcich do ďalšej údržby, ako aj jazdné tipy na predĺženie životnosti opotrebovaných dielov. Pri každom naštartovaní vozidla avatar zobrazí Health Status*.

  • car health NFT certificate
   car health NFT certificate

   Vozidlo H1st vision dokáže vygenerovať vlastné osvedčenie Health Certificate**, ktoré sa dá exportovať do akéhokoľvek digitálneho zariadenia (smartfón, tablet atď.). Toto osvedčenie zabezpečené technológiou blockchain vo forme NFT zaručuje pravosť histórie vozidla (počet majiteľov, stav Health Status atď.), ako aj jeho históriu STK alebo dokonca simuláciu STK.

  • car health forecast
   car health forecast

   Vozidlo H1st vision upozorní vodiča na potrebu servisu vozidla k danému dátumu (prediktívne upozornenie).

  • avatar
   avatar

   Vozidlo H1st vision na požiadanie zobrazuje a oznamuje svoj stav Health Statu sprostredníctvom avatara na prístrojovej doske.

technológia pre vaše zdravie

Youtube je deaktivován. Povoliť uloženie sociálnych súborov cookie pre prístup k obsahu videa.

auto, ktoré sa o vás postará

Vozidlo H1st vision zabezpečuje správnu náladu vodiča. Interiérová kamera a mikrofón vo vozidle H1st vision umožňujú identifikovať náladu vodiča na základe analýzy jeho hlasu a výrazu tváre. V závislosti od zistenej nálady vozidlo H1st vision prispôsobí svetelnú atmosféru v koncepčnom vozidle a v prípade, že je vodič vystresovaný, môže mu navrhnúť dýchacie cvičenia.

Youtube je deaktivován. Povoliť uloženie sociálnych súborov cookie pre prístup k obsahu videa.

technológia pre vaše zdravie

Vozidlo H1st vision monitoruje zdravotný stav vodiča. Senzory na volante fungujú ako elektrokardiogram, ktorý meria srdcovú frekvenciu a srdcový rytmus vodiča. Ďalší snímač na bezpečnostnom páse analyzuje frekvenciu dýchania.


Po analýze vozidlo H1st vision informuje cestujúceho o jeho aktuálnom stave Health Status a navrhuje odporúčania na jeho zlepšenie. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v uvedených údajoch navrhuje zastaviť a kontaktovať lekára prostredníctvom videohovoru. V oblastiach, kde nie je pokrytie siete, sa hovor uskutoční prostredníctvom satelitu.

zvukový zážitok pre bezpečnosť

Vozidlo H1st vision poskytuje hi-fi priestorový zvuk vďaka 16-kanálovému hi-fi systému. Táto inovatívna technológia prostredníctvom priestorového mikrofónu identifikuje, kto v kokpite hovorí. Vodič si užíva vlastnú zvukovú intimitu vďaka možnosti využívať výškové reproduktory umiestnené v opierke hlavy. Môže telefonovať a prijímať zvukové upozornenia priamo v opierke hlavy. Tento systém zabezpečuje pokoj a ticho pre ostatných cestujúcich.

Youtube je deaktivován. Povoliť uloženie sociálnych súborov cookie pre prístup k obsahu videa.

prispôsobený prístup bezpečný prístup pre všetkých

Youtube je deaktivován. Povoliť uloženie sociálnych súborov cookie pre prístup k obsahu videa.
 • 1

  Rýchla a jednoduchá bezpečná registrácia profilov: meno, výška, fotografia tváre a záznam chôdze každého používateľa.

 • 2

  Rozpoznávanie do 6 m prostredníctvom postoja (ľavá zadná kamera) a do 3 m prostredníctvom rozpoznávania tváre (centrálna kamera)

 • 3

  Privítanie avatarom spoločnosti Software République, ktorý vyzve vodiča alebo cestujúceho, aby nastúpil.

 • 4

  Na otvorenie dverí stačí jednoduché „áno“. Kokpit sa prispôsobí tvaru tela vodiča alebo spolujazdca.

 • 5

  Kamera umiestnená na centrálnom spätnom zrkadle identifikuje cestujúceho a naštartuje vozidlo podľa uložených oprávnení.

objavte tiež

Program Human First ‒ Renault

Program Human First

koncepčné vozidlá Renault

naše koncepčné vozidlá

Modelový rad Renault

modelový rad Renault