QRescue: kód QR, ktorý šetrí čas záchranným službám

Inovácia Renault vyvinutá v úzkej spolupráci s hasičmi zaručuje zvýšenú bezpečnosť pri vyslobodzovaní.

QRescue ‒ Renault

všetky technické informácie jedným skenovaním

QRescue je kód QR, ktorý poskytuje záchranným službám prístup ku všetkým technickým informáciám vozidla jedným skenovaním, a to aj v oblastiach bez signálu.
Štandardne sa pripevňuje* na predné a zadné čelné sklo vozidiel Renault a jeho umiestnenie bolo zvolené spolu s hasičmi, aby im uľahčilo prácu. *od roku 2022

ušetrených až 15 minút!

QRescue môže záchrannej službe ušetriť až 15 drahocenných minút počas „zlatej hodiny“, núdzového časového okna, keď pacienti musia dostať definitívnu traumatologickú starostlivosť pred prevozom do nemocnice.  

ušetrených až 15 minút ‒ QRescue ‒ Renault
kód QR umiestnený na čelných sklách ‒ QRescue ‒ Renault

kód QR umiestnený na prednom a zadnom čelnom skle

V núdzovej situácii sa počíta každá sekunda. Po naskenovaní kódu QR majú hasiči okamžitý prístup ku kľúčovým technickým informáciám vozidla vo forme záchranného listu.

QRescue ako štandardná výbava najnovších vozidiel v ponuke

Na všetkých nových modeloch Renault v roku 2022 (Megane, Austral, Kangoo) po celom svete. Bude súčasťou výbavy vo všetkých modeloch Renault v roku 2023.

k dispozícii aj na starších vozidlách Renault

Tento kód QR je k dispozícii aj pre vozidlá Renault vyrobené pred rokom 2022. Nazýva sa záchranný kód. Ak chcete kód získať, obráťte sa na svojho predajcu Renault. 

partnerstvo Renault/EuroNCap

Prostredníctvom iniciatívy Renault a francúzskych hasičov si Euro NCAP v súčasnosti všíma úsilie výrobcov automobilov v oblasti terciárnej bezpečnosti.

objavte tiež

záchranný list ‒ QRescue ‒ Renault

okamžitý prístup

Záchranný list, ktorý je nevyhnutný na rýchly zásah, obsahuje rôzne technické informácie o vozidle (motor, umiestnenie batérie, palivové nádrže, airbagy atď.) a údaje na rýchlejšie a bezpečné vyslobodenie. 

bojovníci s časom ‒ Renault a hasiči

bojovníci s časom ‒ spolupráca Renault a hasičov

SD Switch a Fireman Access ‒ bezpečnosť automobilov ‒ Renault

SD Switch a Fireman Access

asistenčné systémy pre vodiča ‒ bezpečnosť automobilov ‒ Renault

pokročilé asistenčné systémy vodiča