BOJOVNÍCI S ČASOM: SPOLUPRÁCA ZNAČKY RENAULT S HASIČMI​

Cieľom je uľahčiť im prácu v teréne v prípade nehody a zabezpečiť jej čo najväčšiu bezpečnosť.

jedinečné partnerstvo od roku 2010 ‒ Renault a hasiči

jedinečné partnerstvo od roku 2010

Cieľom iniciatívy vyvinutej spoločnosťou Renault a záchrannými službami je pomôcť hasičom ušetriť čas a zostať v bezpečí pri výjazdoch, a tým zachrániť viac životov. Renault je jediný výrobca automobilov na svete, ktorý na plný úväzok zamestnal podplukovníka hasičského zboru, a už niekoľko rokov pravidelne školí zložky IZS v niekoľkých krajinách, aby si poradili s najnovšou generáciou vozidiel z jeho ponuky.​

viac ako

5 000

vyškolených hasičov

vyškolených hasičov v

19

krajinách

spolupráca od roku

2010

viac ako

4 000

darovaných vozidiel na školenie hasičov

Youtube je deaktivován. Povoliť uloženie sociálnych súborov cookie pre prístup k obsahu videa.

ponuka školení

aký typ školenia sa poskytuje?

Pri výcviku sa používajú skutočné vozidlá v reálnych podmienkach, ako sú požiare, vyslobodzovanie, záchrana pod vodou a ďalšie.
Poskytuje sa teoretická aj praktická odborná príprava, pričom kurzy môžu trvať niekoľko dní. Vďaka pravidelnej komunikácii sú záchranné služby informované o všetkých inováciách, ktoré ich môžu ovplyvniť.

VYJADRENIA

Prečítajte si vyjadrenia partnerských hasičov Renault.

Svedectvo Tautua ‒ Renault a hasiči

Tautu ‒ veliteľ hasičskej jednotky ‒ Francúzsko

„Spolupráca s Renault znamená, že máme k dispozícii najnovšiu generáciu vozidiel vrátane tých, ktoré si teraz môžete kúpiť v predajniach. To znamená, že ich dostávame vopred, takže vieme, ako s nimi pracovať v daný deň, čo je skutočná výhoda.“

Svedectvo Julia ‒ Renault a hasiči

Julio ‒ tréner záchranárov​ ‒ Španielsko

„Všetkým výrobcom vozidiel by som chcel odkázať, aby do procesu navrhovania a výroby zapojili záchranné služby.“

Svedectvo Rudigera ‒ Renault a hasiči

Rudiger ‒ hasič ‒ Nemecko

„Spolupráca s Renault je pre nás hasičov mimoriadne cenná.“

Svedectvo Iana ‒ Renault a hasiči

Ian ‒ veliteľ hasičskej jednotky ‒ Anglicko

„Myslím si, že Renault hodil rukavicu ostatným výrobcom.“

objavte tiež

SD Switch a Fireman Access ‒ bezpečnosť automobilov ‒ Renault

SD Switch a Fireman Access

Asistenčné systémy pre vodiča ‒ bezpečnosť automobilov ‒ Renault

pokročilé asistenčné systémy vodiča