Inovácie pre vašu bezpečnosť

Inovácie Renault pre lepšiu podporu vodičov.

Výskum a vývoj ‒ Renault

predchádzanie nehodám, naše poslanie

Z analýzy fyzických dopravných nehôd vyplýva, že vo viac ako 90 % prípadov* môže byť jednou z príčin ľudský faktor: vysoká alebo neprimeraná rýchlosť, jazda pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov, strata koncentrácie počas jazdy.

 

Vyvíjame stratégiu prevencie a opatrení na zabezpečenie riešení a zvýšenie bezpečnosti cestovania.


*zdroje: French road safety 2022

3 inovácie na pomoc vodičom

Náš veľmi pragmatický prístup spočíva v zavedení akéhosi „anjela strážneho“, ktorý pomáha vodičom jazdiť bezpečnejšie. Existujú tri úrovne opatrení:

zisťuje a informuje
zisťuje a informuje
Safety Score analyzuje údaje o jazde s cieľom podporiť bezpečnejšiu jazdu.
Návod
Návod
Safety Coach informuje vodiča o potenciálnych rizikách počas jazdy v reálnom čase.
koná
koná
Safe Guardian dokáže spomaliť vozidlo a v prípade nebezpečenstva ho udržať v bezpečí.

safety score

Výskum a vývoj ‒ Renault

prispôsobené tipy

Safety Score analyzuje správanie počas jazdy na základe
údajov zo snímačov vozidla. Systém bol navrhnutý v spolupráci
s francúzskymi autoškolami a čoskoro bude každému vodičovi poskytovať relevantné
rady na základe štyroch kritérií:

 

  • Safe speed
  • Safe trajectory
  • Safe distance
  • Safe vigilance

safe coach

Výskum a vývoj ‒ Renault

prispôsobené rady počas jazdy

Safety Coach poskytuje rady, ktoré zohľadňujú hlavné ukazovatele rizika zistené počas jazdy. Cieľom je povzbudiť vodiča k bezpečnejšej jazde.

vizualizované riziká

Vďaka kombinácii mapových podkladov a navigačného systému bude vodič v reálnom čase vedieť, kedy sa blíži k rizikovým oblastiam. To ho prinúti jazdiť opatrnejšie.

V odporúčaniach pre vodiča sa zohľadnia výsledky získané na základe kritérií bezpečnej rýchlosti, bezpečnej vzdialenosti, bezpečnej trajektórie a bezpečnej ostražitosti.

V záujme optimálnej účinnosti sú rady Safety Coach veľmi praktické.

 

Napríklad:

  • na zvýšenie účinnosti kritéria Safety Speed,
    používanie obmedzovača rýchlosti
  • optimalizovanie kritéria Safe Vigilance,
    používanie varovania pri opustení jazdného pruhu a centrovanie do jazdného pruhu 

Safety Coach pôjde tak ďaleko, že bude odmeňovať vodičov, ktorí „hrajú hru“, napríklad tým, že ich bude nabádať, aby sa prihlásili na ponuky prepojeného poistenia alebo získali zľavy na partnerské produkty.

objavte tiež

Asistenčné systémy pre vodiča ‒ bezpečnosť automobilov ‒ Renault

pokročilé asistenčné systémy vodiča

SD Switch a Fireman Access ‒ bezpečnosť automobilov ‒ Renault

SD Switch a Fireman Access

Nový Renault Scenic E-Tech 100 % elektrický

Nový Renault Scenic E-Tech 100 % elektrický