Zistite VERZIu SOFTvéru VáŠHO TELEFóNU

zistiť verziu softvéru môjho iPhone
Verzia softvéru iPhone

Krok 1

Odomknite iPhone, kliknite na „Nastavenia“ a potom na „Všeobecné“.

 

 

Verzia softvéru iPhone

Krok 2

Potom kliknite na „Informácie“.

 

Verzia softvéru iPhone

Krok 3

Prejdite nadol na položku Verzia (v tomto príklade iOS 5.1.1 Build 9B206).

zistiť verziu softvéru smartfónu so systémom Android
Verzia softvéru Android

Krok 1

Prejdite do položky Nastavenia. Kliknite na položku „O telefóne/zariadení“.

 

 

Verzia softvéru Android

Krok 2

Kliknite na položku Informácie o softvéri.

Verzia softvéru Android

Krok 3

Zobrazia sa informácie o vašom smartfóne. Teraz máte prístup k nainštalovanej verzii systému Android. 

zistiť verziu softvéru smartfónu so systémom Windows Phone
verzia softvéru windows phone

Krok 1

Prejdite do zoznamu aplikácií a vyhľadajte tlačidlo „Nastavenia“. 

 

 

verzia softvéru windows phone

Krok 2

  Nájdite a kliknite na tlačidlo „Informácie“.

 

 

verzia softvéru windows phone

Krok 3

Táto obrazovka zobrazuje rôzne informácie o telefóne, napríklad verziu softvéru, ktoré si nemožno zamieňať so zostavou (Windows Phone 8, 8.1).