image

Koncept Renault EZ-PRO

Po odhalení našej vízie budúcnosti zdieľanej mobility s EZ-GO vám teraz predstavíme budúcnosť doručovania koncovým zákazníkom v mestách s konceptom EZ-PRO. Vlastný pohon, modularita, pripojenosť a 100 % elektrický pohon. Toto koncepčné vozidlo je súčasťou línie EZ-GO a predvída budúcnosť doručovania koncovým zákazníkom všetkých podnikov.

EZ-PRO ‒ ľavá strana
EZ-PRO ‒ pravá strana
EZ-PRO ‒ ľavá strana
EZ-PRO ‒ predná a zadná časť
EZ-PRO ‒ pravá strana
EZ-PRO ‒ interiér
EZ-PRO ‒ pravá strana
EZ-PRO ‒ pohľad zhora
EZ-PRO ‒ pravá strana
EZ-PRO ‒ predná časť

Koncept EZ-PRO

Robotické vozidlo, ktoré nanovo definuje doručovanie v meste

Koncept EZ-PRO s vlastným pohonom predstavuje v centre mesta nový druh zdieľanej a prepojenej mobility, ktorá je pripravená na riešenie problémov budúcnosti.

 

Youtube je deaktivován. Povoliť uloženie sociálnych súborov cookie pre prístup k obsahu videa.spravovať cookies

EZ-PRO ‒ zadná časť

predvídanie budúcnosti doručovacích riešení

Koncept EZ-PRO  je navrhnutý tak, aby využíval rovnakú platformu ako EZ-GO, pričom je určený na prepravu a doručovanie balíkov a služieb v meste a je prispôsobený ekosystému posledného úseku doručovacieho reťazca.

 

Keďže koncept EZ-PRO môže obsluhovať jeden špecialista na doručovanie balíkov alebo viacerí, je ideálnym nástrojom na uspokojenie okamžitých potrieb podnikov alebo súkromných zákazníkov. Dodá objednanú položku na miesto, ktoré zákazník požaduje, bezpečným spôsobom, napríklad do skrinky, ktoré je možné odomknúť pomocou aplikácie pre smartfóny.

 

Koncept EZ-PRO, prirodzene integrovaný do mestského prostredia, pomáha zvyšovať plynulosť premávky a predstavuje nový druh šetrnej, tichej a neznečisťujúcej mobility s pozitívnym vplyvom na mesto.

 

Koncept EZ-PRO, prirodzene integrovaný do mestského prostredia, pomáha zvyšovať plynulosť premávky a predstavuje nový druh šetrnej, tichej a neznečisťujúcej mobility s pozitívnym vplyvom na mesto.

Koncept EZ-PRO

Koncepčné vozidlo vychádzajúce z potrieb podnikov

Objavte celé spektrum možností, ktoré ponúka toto koncepčné vozidlo špeciálne určené pre podniky.

EZ-ULTIMO ‒ ľavá strana

navrhnuté pre potreby ľudí

Navrhnuté tak, aby spĺňalo praktické požiadavkyKoncept EZ-PRO, verný génom Renault Easy Life, má vlastný pohon, pripojenú a zdieľanú platformu pozostávajúcu z dvoch prvkov známych ako kapsuly. Ak chcete dohliadať na doručenie, hlavná kapsula je určená pre pomocníka a nasledujúca kapsula alebo kapsuly nasledujú za sebou alebo nezávisle až na miesto doručenia.

 

Rovnako ako otvor, ktorý sa nachádza na koncepte EZ-GO, veľký čelný otvor a zasúvateľný schod umožňujú prístup zamestnancom.

 

Praktická a funkčná platforma je vybavená aj posuvnými dverami, ktoré sa otvárajú smerom nahor, zatiaľ čo posuvná doska sa automaticky položí na zem, aby sa uľahčil prístup k nakladaciemu priestoru.

EZ-PRO ‒ interiér

navrhnutý podľa potrieb pomocníka

Kabína hlavnej kapsuly je pracovným miestom pomocníka. Jej dizajn je šikovnou kombináciou jednoduchosti, ergonómie a efektívnosti. Priestor, ktorý je k dispozícii, bol vyčistený od čohokoľvek nadbytočného s cieľom zachovať iba hlavné prvky.

 

Platforma, navrhnutá tak, aby spájala pohodlie a praktickosť, sa vyznačuje funkciami vlastného pohonu, ktoré umožňujú pomocníkovi zabezpečiť dodávky alebo zamerať sa na iné úlohy s pridanou hodnotou. Prispôsobiteľná kabína sa môže používať ako mobilná kancelária v bočnej polohe alebo v polohe nasmerovanej vpred, aby v prípade potreby dohliadala na jazdu.

ponuky

Chceli by ste zmeniť koncept na realitu?

Koncepčné vozidlá Renault

objaviť

náš modelový rad koncepčných vozidiel

pozrieť modelový rad
EZ-GO ‒ pohľad zhora

objaviť

budúcnosť mestskej mobility

Koncept EZ-GO